Coaching

Coaching is een beproefd instrument dat verder gaat dan alleen loopbaanplanning. Het is een continue ondersteuning bij het managen van iemands persoonlijke carrière en ontwikkeling. Capdenac maakt gebruik van de instrumenten van Thomas International. De Thomas gedragsanalyses, geschiktheidstesten en onderzoeken geven inzicht in het werkgedrag van de persoon. Ze identificeren de sterkten en de mogelijke beperkingen en geven een beeld van het leervermogen. In combinatie met de coaching gesprekken is het een goed instrument om onder de waterspiegel te kijken. Waardoor dieper gelegen drijfveren zoals normen en waarden, zelfbeeld en overtuigingen naar voren komen.

 

Werkwijze

 

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt bepaald welke coach het beste bij u en uw situatie past. Vervolgens worden de doelstellingen bepaald en een afspraakschema vastgesteld voor het intakegesprek met de coach en de vervolggesprekken. Omdat vertrouwen hebben in elkaar belangrijk is wordt tijdens het intakegesprek afgetast of u vertrouwen heeft in de coach en de coach vertrouwen heeft in u. Dan wordt bepaald of de coach de aangewezen persoon is voor uw situatie. Vervolgens gaan we de doelstelling(en) formuleren. Wat wilt u hebben bereikt aan het einde van het coaching traject? Hoe stelt u vast dat u uw doel heeft bereikt? Zijn de doelstellingen reëel en realiseerbaar en meetbaar?

 

Wanneer uw doelstellingen zijn bereikt, vindt afronding plaats. De resultaten worden besproken en er wordt gekeken naar de mogelijkheid om in de toekomst ondersteuning te bieden in situaties waarin dit gewenst is.

 

Wilt u weten wat een personal coaching traject voor u kan betekenen?

Neem contact op voor een vrijblijvende intake en wij nemen u mee in de wereld van Capdenac waar de coaches voor u klaar staan.

Deel deze pagina
....... Coaching is maatwerk .......

Want ieder traject staat op zich.

Afhankelijk van uw situatie en het resultaat dat u wilt bereiken, zal uw coach met u meedenken, klankborden, spiegelen, begeleiden. U bent bepalend voor het resultaat. In een coaching traject gaat het erom dat u oplossingen vindt voor de uitdagingen die u tegenkomt en dat u antwoorden vindt op de vragen die u heeft. U zult merken dat u al snel wordt geïnspireerd en gestimuleerd in uw ontwikkeling en dat u zaken naar u toe zult gaan trekken.